طامات میبافم

طامات میبافم

بلانسبت حیوان دوگوش در گل مانده

يكشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۵۹ ق.ظ

پنج شنبه هفته ی بعد،عقد دوست صمیمی ام از دوران دبیرستانه ،توی یک شهر دیگه با فاصله سه ساعته ازمن

شنبه ی  دو روز بعد عقد ،امتحان320 صفحه ایه منه ،که فقط پنج شنبه جمعه رو برای خوندنش وقت دارم.

خیلی خودخواهیه که عقد رو نرم؟

  • را مگا