طامات میبافم

طامات میبافم

هلوووو سامر

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۳۲ ب.ظ

اولین روزهای تابستون شروع شده .

بعد از دوماه طاقت فرسا امتحان ،دوماهی که نه طبق برنامه ریزی ها روزانه ام پیش رفت ،

نه توی بولت ژورنال چیزی نوشتم ،نه هیچ کار روزانه ای تیک نخورد،نه زبانی خونده شد ،نه حواسم به غذا خوردنی بود نه هیچی.فقط من بودم و جزوه هام و مشغول طی کردن مسیر دانشگاه به داروخونه و داروخونه به ذانشگاه و خواب های دوساعته شبانه ام.

حالا من موندم با 4 کیلو اضافه وزن ،یه عالمه درس خارج برنامه نخونده ،کلی زبان نخونده،کلی خروج از برنامه های صرفه جویی و سالم خوری و غیره. 

خروج از زندگی ربات گونه و ورود به زندگی آدم گونه ام مبارک.  • را مگا