طامات میبافم

طامات میبافم

هر موی من از عشقت بیت و غزلی گشته...

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۱۲ ق.ظ

گاهی فکر میکنم دوست داشتنت خطرناک میشود ،

این که ساعت ها زل میزنم به لب هایت ،به قوس بینی ات ،به رنگ عجیب چشم هایت .

گاهی از حجم تلاش های خودم برای خندیدنت،دیدن لبخندت در عجبم ،و چه  سخاوتمندانه لبخندت رنگ میپاشد روی صورتت.

نگران میشوم برای خودم ،آن لحظه هایی که کنارم هستی و چیزی درون دلم بالا پایین میشود،انگار تمامی خطوط هواپیمایی به دل من ختم میشوند،هر لحظه هزار هزار هواپیما درون دلم بلند میشود و مینشیند .

آن لحظه هایی که دستانت مقابل من حرکت میکند و من محو نقش و نگار انگشتانت هستم ،به زمان هایی فکر میکنم که انگشتانت قفل میشود توی دستانم .

دارد خطرناک میشود دوست داشتنت ،آنقدر دارد حجم میگیرد که به تمام فکرم فشار می آورد، و من چه خودآزارانه میخواهم این حجم خطرناک دوست داشتنی

  • را مگا