طامات میبافم

طامات میبافم

از سری اپیزودهای دعوایی دانشگاه هیولاها

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹ ب.ظ

پنج سال گذشت ،

دیگه همه عالم میدونن من از دانشگاهی که توش درس خوندم چقدر متنفرم،اما اخیرا،اتفاقایی افتاده که از سر حد عصبانیتم خارج میباشد.

بعد از امتحانی که گذشت ،و  توی امتحان لعنتی از پنجاه تا سوال ،فقط پنج تا سوال توی منابعی بود که دو روز وقت و انرژی گذاشته بودم برای خوندنش و برای کسب نمره کامل رفته بودم سر امتحان ،کم کم آثار عصبانیتم پیدا شد.

توی پنج سال قبل ،کم مسخره بازی های این چنینی ندیده بودم ،اما این یکی نوبر بود ،چندماه قبل تر،سر نامه ای که هیچ ربطی به دانشگاه داشت اما باید دانشگاه میداد ،حسابی بحث کرده بودم با اموزش کل و نامه امو گرفته بودم،بار اول بود که بلند بلند حرف میزدم،بار اول بود که من تقریبا کم سر و صدا در جمع ،اینجوری از حقم دفاع میکردم.


بعد امتحان کوفتی ،صدای من بود که بلند شد روی استاد،استاد پیر بود و دلم نمیخواست حرمتی شکسته بشه ،اما حرمت من دانشجو ،با اون وضع سوال دادن و از اون بدتر استادی بود که به هیچ جاش نبود که امتحانش فرای غیر استاندارد بود،صدای من بلند شد و برای بار اول توی پنج سال گفتم وگفتم،از تمام چیزایی که پنج سال جمع شده بود گفتم ،نتیجه اش این شد که اون روز استاد قول داد ،سوالای غیراستاندارد حذف بشه ،و نمره به همه اضافه بشه.

امروز نمره های همون درس اومد ،و استاد به تمامی زده بود زیر حرفاش ،نه حذف سوالی،نه نمره نه هیچی ،فردا قراره جزوه های اون درسو بزنم زیر بغلم برم دانشکده. اول پیش استاد و بعد کمیته امتحانات ،میخوام رسما از استاد و اون درس شکایت کنم،نمره ام برام ذره ای اهمیت نداره،میخوام از حقم ،از انرژی ای که گذاشتم برای اون درس ،وقتی که صرف کردم ،از ارزشی که برام قایل نیستن به عنوان دانشجو دفاع کنم،فردا روز احقاق حقه.

  • را مگا