طامات میبافم

طامات میبافم

میدونی ،نذار برسیم به این نقطه.

شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۱ ق.ظ
میدونی اینکه من محرم نباشم به دردت ،به حال بدت ،اینکه هی نخوام از زیر زبونت حرف بکشم ک چرا خوب نیستی ؟میدونی ته اش ادمو میرسونه به این نقطه که حتی واسه ی یه احوال پرسیه ساده هم درستت نمیره سمت گوشی ،میرسه ادم به این نقطه که بیخیال.
  • را مگا