طامات میبافم

طامات میبافم

آرامش ِغلیظ،خیره بشو به من..

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷ ق.ظ


"عشق عمیق من،

تنها رفیق من"ته نوشت:

عکس از کانال ژلوفن .

و متن از آهنگ مریض سیناحجازی،روزتونو باهاش بسازید.

  • را مگا