طامات میبافم

طامات میبافم

همه اش برمیگرده به اون اولویته.

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۲ ب.ظ
سایم تایمز مهم نیست چقدر یه نفرو دوست داری،چقدر عزیزه ،وقتی دیگه اولویت هم نیستید. وقتی نمیخونید حرف همو،وقتی از هر ثانیه خبر بهم دادن میرسید به ماهی یه بار،هفته ای یه بار ،
باید رها کرد و خب من ؟آدم رها کردنم.
  • را مگا