طامات میبافم

طامات میبافم

چه لحظات خوبی کنار شما دارم ،مستدام باشن:)

پنجشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰ ق.ظ

1-توی داروخونه عصرها مسابقات کش اندازی داریم ،به این صورت که من و اقای شین و خانم صاد در یک ردیف قرار میگیریم و کش پول هایی که اضافه هستند با نشونه گیری باید پرت کنیم اون سر داروخونه ،بالای سقف کاذب.

من و خانم صاد بسیار ناشیانه عمل میکنیم و از هر ده تا کش ،سه تاش میخوره به دست و دماغ خودمون ،سه تاش به هدف نمیرسه ،سه تاش از هدف رد میشه و یکی بالاخره به هدف میرسه ،

اما آقای شین استاد بی بدیل این مهارت هستند و پیشرفت های قابل توجهی هم کسب کردند ،من جمله اینکه هدف های دورتری رو تعیین میکند با مساحت کمتر مانند انداختن کش دور روغن شتر مرغ ،دور دوربین و درهمین راستا یه گنجینه با تعداد بالای کش در بالای سقف کاذب دارن.


2-جلوی داروخونه دوتا ماشین باهم دعواشون شده بود ،در حد کشت و کشتار خانم و آقاهه میزدن همو ،و یه عالمه آدم جمع شده بودن ،از اونطرف ،یه خانم خیلی خوشگل ،با تاب و بدون روسری تا کمر از پنجره خم شده بیرون دعوا رو تماشا کنه،خانمه دعوا رو تماشا میکرد ،سایر موجودات زنده موجود در صحنه خانم رو.

  • را مگا