طامات میبافم

طامات میبافم

شیب کم شانه ی تو..

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴ ق.ظ

دانی که من و تو کی به هم خوش باشیم؟


آن وقت که کس نباشد الا من و تو  • را مگا