طامات میبافم

طامات میبافم

ویروس شوخی بردار نیست.

جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۵۸ ب.ظ

روز اول سرماخوردگی بود.

اهالی داروخونه رفتن برام پیراشکی داغ خریدن تا ویروسه ببینه رییس کیه.

دو روز بعد که از شدت سر درد و بدن درد تو خونه خوابیده بودم،رییس مشخص شد.

  • را مگا