طامات میبافم

طامات میبافم

همینقدر ساده ،همینقدر بعید.

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ق.ظ

میدونی ؟الان که دارم مقدمه پروپوزال کارمو مینویسم و هی چشمام میسوزه از شدت خیره شدن به مانیتور ،و دارم فکر میکنم ساعت چند بیدار شم که هم به ریلیز دارو برسم هم برم با استاد راهنما صحبت کنم ،دقیقا همین الان که مهستی توی گوشم داره میخونه "به هیچ کی جز تو کار ندارم "

باید عکس اون کافه جدیده که صبحانه های خوشمزه داره رو برام بفرستی که بگی که صبح باید از خواب ناز بزنم که بیام باهات صبحونه بخورم ،چون تو به من بیشتر از من به خواب نیاز داری .

  • را مگا