طامات میبافم

طامات میبافم

یدهم تکیه به اش ،شانه شدن را بلد است.

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲ ق.ظ

 

"بدهم تکیه به تو شانه شدن را بلدی ؟"

داشتم برات میخوندم ،و روی بلدیش تاکید کردم ،هی پرسیدم بلدی ؟بلدی ؟

:"چشماتو بلدم ،میدونم الان چرا اینقدر ریسه توش روشنه ،صداتو بلدم ؛میدونم الان ته تمام این بلدی پرسیدنات ،میخوای چی بگی .دلتو بلدم ،خنده هاتو بلدم ،گریه هاتو ،و تو تمام ِ منو بلدی .اینقدر بلدی که انگار از ازل با خدا همکار بودی واسه آفرینش من .حالا میخوای تکیه بده من ببینیم شانه شدن بلدم یا نه ؟"  • را مگا