طامات میبافم

طامات میبافم

من ملدم برات.

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۲۳ ب.ظ

دکتر ی حرف میزنه ،و داره از مورتالیته بالای بین قشر پزشکی میگه و ته اش یه لبخند ملیحی میزنه و من تو دلم خیره بهش میگم لعنتیی ،تو با اون ریش سفید شده و لبخندت عامل مرگ من میشی و قربون صدقه اش میرم.

  • را مگا