طامات میبافم

طامات میبافم

کیفیت همیشه به کمیت میارزه.

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶ ب.ظ

چند ماه پیش ،تصمیم دردناکی گرفتم ،قطع رابطه با یه سری از دوستان که دوستشون داشتم ،قطع رابطه به دلایل مختلف.

اما ته ته تمام دلایل میشد عدم همخوانی اولویت هامون ،هیچ وقت دوطرف تو اولویت یکسانی نبودیم برای هم.

اوایل سخت نبود؟چرا بود به غایت .

اما هر روز که گذشت ،هر تایم که گذشت فهمیدم چقد دلچسبه این آرامش بعدش،چقدر خیالم راحته از همه چی ،چقدر با همین یکی دوتادونه که دارم که میشه اسمشونو با خیال راحت گذاشت رفیق خوشبختم .

  • را مگا