طامات میبافم

طامات میبافم

انصافا قشنگه

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۷:۵۲ ب.ظ

دوباره ایشون رو دیدم و کرم های درونم سر براوردن که موهای با خون دل بلند شده امو ،کوتاه کنم و بعدش پشیمون شم و بذارم بلند شه و دوباره عکس ببینم و برم کوتاه کنم و این چرخه باطل سالهاس ادامه داره.

  • را مگا