طامات میبافم

طامات میبافم

تمام نا تمام من.

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۷:۵۹ ب.ظ

میدونی ؟

وقت خوب این روزا ،وقتایی که منتظرم راند شروع شه ،بشینم روی صندلی کنار پنجره پاویون ،از اون کاپوچینو ها که هر روز صبح میذاری توی کیفم بخورم ،و مدام ،مدام فکر کنم بهت ،به وقتایی که میگی «یه وقتایی حس میکنم اینقدر که من دوست دارم ،یعنی برای دوست داشتنت کافیه ؟»و من غر بزنم وبرات قرص تقویتی چشم تجویز کنم که مگه نمیبینی خوشحالی منو از حجم دوست داشتنت ،مگه نمیبینی کافی بودن کمیت دوست داشتنت رو برای تمام عمرم.


  • را مگا