طامات میبافم

طامات میبافم

باشد که کیلوهای امده بازگردد.

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ق.ظ

از فردا قراره به طور خیلییییی جدی ،کربو هیدرات وعده غذاییم ،یعنی نون صبحونه ،شکلاتو اجیل راند ،برنج نهار بیمارستان ،باقلوا شیرینی داروخونه حذف شه،و مثلا هلثی دایت اجرا همراه با ورزش های روزانه که قراره صبح ها نیم ساعت زودتر بیدار شم و انجام بدم و ادامه تمرین های رقصم از سر بگیرم.

حالا میدونم فردا از تخت دل نمیکنم صبحم هوس نیمرو با روغن محلی و نون تازه میکنم ،از راه نرفته توبیمارستان اول شکلات و اجیل میخرم و تمام راند دستم تو جیبمه و تا میرسم داروخونه قراره از گشنگی بمیرم .

  • را مگا