طامات میبافم

طامات میبافم

منم میخوام خوشحال باشم.

جمعه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸ ب.ظ

میدونی جانا؟

نه که دوستت نداشته باشما،نه ،دوستت دارم ،اما میدونی ،منم ارزوهایی دارم ،تا همین الانی که دارم باهات حرف میزنم ،براشون زحمت کشیدم ،دویدم ،خسته شدم ،اما راه ارزوهام جداست از تو ،با تو نمیرسم به ارزوهام ،

شاید بعدا پشیمون شم از اینکه راهمو جدا کردم ازت ،اما از‌همین الان قطعا مطعنم و اطمینان صددرصد میدم،که پشیمونم اگه نرم دنبال ارزوهام ،حسرتش همیشه باهامه ،این حسرته تا دنیا دنیاست نمیذاره خوشحال باشم.

  • را مگا