طامات میبافم

طامات میبافم

دو نقطه خط صاف

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸ ق.ظ
میدونی رامگا ؟
یه دارویی داریم به اسم ملفالان ،واسه بیمارا کاندید پیوند هیچ وقت اینو نمیدیم ،چون مغز استخوان رو جوری از بین میبره که فرد دیگه نمیتونه پیوند بشه ،مغز استخوانش کامل رفته.
امشب چیزی شنیدم از کسی ،که درد رو نشوند تو عمق وجودم ،عین ملفالان بود،یه جوری یه تیکه از وجودمو زد ،که هیچ وقت جبران نمیشه.

ته نوشت:
عذر تقصیر برای جواب ندادن کامنتا ،به محض بهتر شدن جواب میدم.
  • را مگا