طامات میبافم

طامات میبافم

کاش همه اتون خوب خوب شده باشید

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۰۶ ب.ظ

از پنج شنبه بیمارستان نرفتم و دلم مونده پیش مریضا ،اقای ر شک به موکور داریم براش و دل تو دلم نیست ،که به شیمی درمانی جواب داده یا نه؟

میخوام ببینم مراد داروشو گرفت یا نه؟حالش خوب شد؟دیگه مواد مصرف نکرد؟

کاش روم میشد به دکتر ی مسیج بدم و حالشو بپرسم،اینقد نگرانشونم که دلم میخواد فردا پاشم برم بیمارستان سر بزنم بهشون.

  • را مگا