طامات میبافم

طامات میبافم

۲ مطلب با موضوع «جاهایی که باید برم» ثبت شده است
تنها چیزی که مجابم کرد به پس انداز مالی و مانع ولخرجیام شد برای مدتی ،

هدف گذاری اینجا به عنوان اولین مکانی که بعد از دفاع خواهم رفت ،هست .


#روستایی هست در فرانسه که میشه براش مرد !

  • را مگا

به امید روزی که صبحانه ایتجا بخورم.

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۲۷ ق.ظ

  • را مگا